0در صورتی که به دنبال بازی یا گیفتی هستید که در سایت موجود نیست پس از ثبت نام در سایت از طریق پشتیبانی در پروفایل خود در خواست بازی مورد نظرتان را برای ما بفرستید تا در کوتاه ترین زمان به در خواست شما رسیدگی و بازی مورد نظرتان تهیه و در اختیارتان قرار گیرد.

(کلیه محصولات دیجیتال مایکروسافت پشتیبانی میشود.)